Tietosuojakäytäntö

Tämä Tietosuojakäytäntö koskee CIBT Inc.:iä, sen tytäryhtiöitä ja kaikkia CIBT:n tuotemerkkivalikoimaan kuuluvia tuotemerkkejä (jäljempänä ”CIBT” ja ”me”). CIBT on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen ensiluokkaista palvelua. Osana tätä sitoumusta suhtaudumme suurella vakavuudella asiakkaidemme ja sivustollamme vierailevien henkilöiden meille osoittamaan luottamukseen. Koemme velvollisuudeksemme suojella yksityisyyttäsi ja haluamme kertoa tiedonkeruumenetelmistämme tämän Tietosuojakäytännön puitteissa. Tässä Tietosuojakäytännössä käsitellään seuraavia aiheita:

 • Mitä tietoja CIBT kerää
 • Miten CIBT käyttää keräämiään tietoja
 • EU:n yleistä tietosuoja-asetusta koskevat vaatimustenmukaisuusvakuutukset
 • Privacy Shield -järjestelyn noudattaminen ja edelleen siirtämistä koskeva tilivelvollisuus
 • Millä tavoin CIBT kerää tietoja
 • Miten CIBT suojelee henkilötietoja
 • Miten voit kieltäytyä viestien vastaanottamisesta
 • Miten voit ottaa yhteyttä CIBT:hen
 • Linkit muille verkkosivustoille
 • CIBT:n kanta henkilötietojen keräämiseen lapsilta
 • Vastuuvapauslauseke

CIBT varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä milloin tahansa. Jos teemme muutoksia, jotka muuttavat tapaamme kerätä, käyttää tai jakaa henkilötietoja, muutokset julkaistaan tässä Tietosuojakäytännössä. Sinun on suositeltavaa tarkistaa Tietosuojakäytäntö säännöllisesti pysyäksesi ajan tasalla CIBT:n voimassa olevista käytännöistä. Tietosuojakäytännön uusimman version voimaantulopäivämäärä on merkitty tämän Tietosuojakäytännön loppuun.

CIBT:n keräämät tiedot

CIBT voi verkkosivustojaan ja/tai palveluitaan käyttämällä kerätä ja pyytää sinulta tietoja, joita voivat olla esimerkiksi nimi, ammattinimike, työnantaja, osoite, puhelinnumero, syntymäaika, sähköpostiosoite ja palvelun maksutiedot.

Jos käsittelemme sinua koskevaa viisumi- tai maahanpääsyasiaa, kohdemaan hakulomakkeissa voidaan pyytää lisätietoja. Tällaisia lisätietoja voivat olla esimerkiksi yksityis- ja perhe-elämää koskevat tiedot, koulutustausta, työhistoria, matkustushistoria ja taloudellista tilannetta koskevat tiedot. Asianmukaisten viisumi- tai muiden viranomaisten pyyynnöstä tällaisiin arkaluontoisiin lisätietoihin voivat sisältyä tiedot, jotka koskevat etnistä alkuperää, rotua, uskontoa, ammattiliittoon kuulumista, terveyttä, biometrisiä tietoja ja rikosrekisteriä.

Voimme kerätä myös muita tietoja, jotka koskevat esimerkiksi markkinointia ja toimintaasi verkossa, kuten:

 • tietoja markkinoinnin opt-in-luetteloista tai kuluttajatutkimuksista tai julkisesti saatavilla olevia tietoja.
 • yksilöiviä tunnisteita, kuten tietokoneelle asennettuja evästeitä, mobiili- tai laitetunnisteita.
 • internetin protokollaosoitteita (”IP-osoitteita”)
 • tietoja käytetystä laitteesta, kuten HTTP-otsakkeisiin tai muihin internetin siirtoprotokollien signaaleihin sisältyvät tiedot, selaimen tai laitteen tyyppi ja versio, käyttöjärjestelmä, käyttäjän edustajan merkkijonot sekä tiedot, jotka on saatu mobiililaitteilla olevien sovellusten olemassaolosta tai käytöstä tai niiden kautta.
 • hakusanoja, joita kuluttaja käytti etsiessään verkkosivustoa ja navigoidessaan sille.

Tietojen käyttötavat

CIBT ei myy henkilötietojasi kolmansille osapuolille. CIBT ei myöskään jaa tietoja minkään kolmansien osapuolten kanssa muutoin kuin tässä Tietosuojakäytännössä mainituissa tapauksissa.

CIBT voi jakaa henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa seuraavia tarkoituksia varten:

 • viisumia, asiakirjojen laillistamista tai maahanpääsyä koskevan hakemuksesi käsittelemiseksi tarjotakseen sinulle ja perheenjäsenillesi viisumi- ja maahanpääsypalveluita, mukaan lukien toimittamalla hakemuksen, valokuvat sekä viisumihakemusta tai maahanpääsyn etuuksia koskevat vetoomukset viranomaisille; tämä voi tarkoittaa muun muassa maahanpääsyprosessin edellyttämien arkaluontoisten tietojen toimittamista viisuminhakukeskuksille, logistiikka- ja ohjelmistotukiyrityksille, kutsukirjeen laatijoille ja/tai kääntäjille/edustajille.
 • tietojen jakamiseksi yrityksille, jotka tarjoavat palveluita, joita CIBT käyttää viisumi- ja maahanpääsypyyntöjä koskevassa liiketoiminnassaan; tietoja jaettaessa noudatetaan sekä EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -järjestelyä että EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, joita käsitellään jäljempänä.
 • kehittääkseen tuotteitaan ja palveluitaan, tarjotakseen parempaa asiakaspalvelua ja tunnistaakseen markkinamahdollisuuksia
 • lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi viranomaisten odotusten mukaisesti muun muassa kansallisten turvallisuutta tai lainsäädännön täytäntöönpanoa koskevien vaatimusten noudattamiseksi.

CIBT voi käyttää tietoja myös ottaakseen sinuun yhteyttä kyselyn, sähköpostin tai suoramarkkinoinnin välityksellä esimerkiksi tiedottaakseen tärkeistä asioista ja tulevista tapahtumista, jotka voivat kiinnostaa sinua, tai keskustellakseen kanssasi viisumi- tai passihakemukseesi tai maahanpääsyasiaasi liittyvistä kysymyksistä. Voimme lähettää sähköpostiosoitteeseesi myös muistutuksia viisumin, passin tai maahanmuuttaja-aseman voimassaolon umpeutumisesta. Jos et halua enää vastaanottaa tällaisia tietoja, katso lisätietoja jäljempänä olevasta kohdasta Kieltäytyminen viestien vastaanottamisesta.

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta koskevat vaatimustenmukaisuusvakuutukset

Oikeutettu peruste henkilötietojen keräämiselle: CIBT kerää ja käsittelee henkilötietoja täyttääkseen pyyntösi, joka koskee viisumia, passia, asiakirjojen laillistamista tai maahanpääsyprosessia, sekä kanssasi tekemämme sopimuksen. Henkilötietoja kerättäessä ja käsiteltäessä noudatetaan paikallista lainsäädäntöä, esimerkiksi Euroopan unionin alueella yleistä tietosuoja-asetusta. Niiden henkilöiden osalta, joihin yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan, yleisiä henkilötietoja kerätään ja käsitellään CIBT:n ja näiden henkilöiden välisen sopimuksen perusteella mutta täydentävien arkaluontoisten henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn perusteena käytetään suostumuksen muodostamaa oikeutettua perustetta. Tekemällä tilauksen ja antamalla suostumuksesi annat CIBT:lle seuraavat oikeudet:

 • oikeus kerätä sinua koskevia henkilötietoja
 • oikeus käsitellä sinua koskevia henkilötietoja
 • oikeus jakaa sinua koskevia henkilötietoja tarvittaessa kolmansia osapuolia edustaville palveluntarjoajille tai viranomaisille, kuten palvelupyyntösi kannalta olennaisille viranomaisille, viisuminhakukeskuksille, logistiikka- ja ohjelmistotukiyrityksille, kutsukirjeen laatijoille ja/tai kääntäjille/edustajille.

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Oikeus siihen, että sinua koskevat henkilötiedot poistetaan: Sinulla on oikeus pyytää milloin tahansa, että CIBT poistaa henkilötiedot, jotka olet antanut CIBT:lle. CIBT poistaa tiedot, mikäli se on sallittua niiden maiden lakien ja asetusten nojalla, joissa CIBT toimii. Voit pyytää henkilötietojesi poistamista napsauttamalla tästä Pyynnön tekemisen jälkeen CIBT toimii seuraavasti:

 • CIBT kuittaa pyynnön vastaanotetuksi.
 • CIBT tutustuu pyyntöön, tarkistaa sen alkuperämaan ja määrittää, onko pyynnön noudattaminen lainmukaista.
 • Tämän jälkeen CIBT joko
  • ilmoittaa sinulle, että tiedot on poistettu CIBT:n järjestelmästä, tai
  • ilmoittaa sinulle, että CIBT:llä on lainsäädännön nojalla oikeus poistaa pyydetyt tiedot järjestelmistään näiden tietojen luonteen ja pyynnön alkuperämaan vuoksi.

Oikeus päästä sinua koskeviin henkilötietoihin:  Sinulla on oikeus päästä milloin tahansa sinua koskeviin henkilötietoihin, joita CIBT:llä on hallussaan. Jos haluat pyytää pääsyä tietoihisi, sinun on käytävä henkilökohtaisesti CIBT:n toimitiloissa ja esitettävä virallinen henkilötodistus. CIBT tarkistaa henkilöllisyytesi ja tämän jälkeen antaa käyttöösi sinua koskevat henkilötiedot käytäntöjensä mukaisesti.

Henkilötietojen siirtäminen toiseen maahan: Palvelupyyntösi käsittelemiseksi sinua koskevia henkilötietoja voi olla tarpeen siirtää viranomaiselle tai logistiikka- ja ohjelmistotukiyritykselle EU:n ulkopuoliseen maahan, johon olet pyytänyt matkustusasiakirjaa. Tällaisen maan tietosuojalainsäädäntö ei välttämättä tarjoa yhtä hyvää tietosuojaa kuin EU-maiden lainsäädäntö. Pyrimme kaikin kohtuullisin keinoin varmistamaan, että henkilötietosi pysyvät luottamuksellisina niitä siirrettäessä tällaisiin maihin. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa; jos peruutat suostumuksesi ennen palvelun tarjoamisen päättymistä, me emme kuitenkaan voi viedä palvelun tarjoamista päätökseen.

Valituksen tekeminen valvontaviranomaiselle: Jos katsot, että olemme rikkoneet yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiasi, voit tehdä valituksen asuinmaasi tietosuojavaltuutetulle tai päävalvontaviranomaiselle osoitteessa  https://ico.org.uk/concerns/ tai puhelimitse numeroon +44 303 123 1113

Privacy Shield -järjestelyn noudattaminen ja edelleen siirtämistä koskeva tilivelvollisuus

CIBT noudattaa Yhdysvaltain elinkeinoministeriön (Department of Commerce) julkaisemaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -järjestelyä sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -järjestelyä, joilla säädellään Euroopan unionista ja Sveitsistä Yhdysvaltoihin siirrettävien henkilötietojen keräämistä, käyttöä ja säilyttämistä. CIBT on osoittanut Yhdysvaltain elinkeinoministeriölle noudattavansa Privacy Shield -järjestelyn periaatteita. Voit lukea lisää Privacy Shield -järjestelystä ja tutustua saamaamme sertifikaattiin osoitteessa http://www.privacyshield.gov.

Mikäli CIBT siirtää tässä Tietosuojakäytännössä tarkoitettuja henkilötietoja rekisterinpitäjänä toimivalle kolmannelle osapuolelle, CIBT noudattaa tietoja siirtäessään rekisteröidyille annettua ilmoitusta ja näiden antamaa suostumusta ja siirtää tiedot vain, jos kolmas osapuoli on sitoutunut CIBT:n kanssa tehdyssä sopimuksessa siihen, että kolmas osapuoli i) käsittelee henkilötietoja vain rajoitetussa ja tietyssä tarkoituksessa, joka on rekisteröidyn henkilön suostumuksen mukainen, ii) takaa vähintään yhtä hyvän suojan kuin Privacy Shield -periaatteissa edellytetään ja ilmoittaa CIBT:lle, mikäli se toteaa, ettei voi taata tällaista suojaa, ja iii) lopettaa henkilötietojen käsittelyn tai toteuttaa muita kohtuullisia ja asianmukaisia toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi, mikäli se toteaa, ettei voi taata tällaista suojaa. Jos CIBT saa tietää, että rekisterinpitäjänä toimiva kolmas osapuoli käsittelee tässä Tietosuojakäytännössä tarkoitettuja henkilötietoja tavalla, joka on Privacy Shield -periaatteiden vastainen, CIBT toteuttaa kohtuulliset toimenpiteet estääkseen tai lopettaakseen tällaisen käsittelyn.

Edustajilleen CIBT siirtää vain sellaiset tässä Tietosuojakäytännössä tarkoitetut henkilötiedot, joita edustaja tarvitsee voidakseen tarjota CIBT:lle pyydetyn tuotteen tai palvelun. Lisäksi CIBT i) sallii edustajan käsitellä tällaisia henkilötietoja vain rajoitetussa ja tietyssä tarkoituksessa, ii) vaatii edustajaa tarjoamaan vähintään yhtä hyvän yksityisyydensuojan kuin Privacy Shield -periaatteet, iii) ryhtyy kohtuullisiin ja asianmukaisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että edustaja käsittelee siirrettyjä henkilötietoja tosiasiallisesti Privacy Shield -periaatteisiin perustuvien CIBT:n vaatimusten mukaisesti, ja iv) vaatii edustajaa ilmoittamaan CIBT:lle, jos se toteaa, ettei voi enää täyttää velvollisuuttaan tarjota yhtä hyvä suoja kuin Privacy Shied -periaatteissa edellytetään. Saatuaan edustajalta ilmoituksen siitä, ettei tämä voi enää täyttää velvollisuuttaan tarjota yhtä hyvä suoja kuin Privacy Shied -periaatteissa edellytetään, CIBT ryhtyy kohtuullisiin ja asianmukaisiin toimenpiteisiin luvattoman käsittelyn lopettamiseksi ja tilanteen korjaamiseksi.

CIBT on Privacy Shield -periaatteiden nojalla tilivelvollinen, jos edustaja käsittelee tässä Tietosuojakäytännössä tarkoitettuja henkilötietoja tavalla, joka on Privacy Shield -periaatteiden vastainen, paitsi jos CIBT ei ole vastuussa vahinkoon johtaneesta tapahtumasta.

Jos CIBT siirtää henkilötietoja jollekin liitännäisyksikölleen konserninsa sisällä, CIBT varmistaa asianmukaisin toimenpitein, että tällaisille henkilötiedoille taataan yhtä hyvä suoja kuin Privacy Shield -periaatteissa edellytetään.

Oikeussuoja, täytäntöönpano ja vastuu

CIBT:llä on käytössä menettelyt, joilla pyritään takaamaan Privacy Shield -periaatteiden noudattaminen. CIBT toteuttaa vuosittain itsearvioinnin kuluttajien henkilötietoja koskevista käytännöistään varmistaakseen, että sen Privacy Shield -tietosuojakäytäntöjä koskevat vakuutukset ja väitteet pitävät paikkansa ja että sen tietosuojakäytännöt on pantu täytäntöön ilmoitetulla tavalla ja Privacy Shield -periaatteiden mukaisesti.

Kuluttajat voivat tehdä valituksen CIBT:n toimista heidän henkilötietojensa käsittelyssä. CIBT ryhtyy toimenpiteisiin korjatakseen ongelmat, jotka johtuvat sen väitetystä Privacy Shield -periaatteiden laiminlyönnistä. Kuluttajat voivat ottaa yhteyttä CIBT:hen jäljempänä esitetyllä tavalla, mikäli he haluavat tehdä valituksen kuluttajien henkilötietoja koskevista yhtiön käytännöistä.

Jos kuluttajan valitusta ei voida ratkaista CIBT:n sisäisten menettelyiden avulla, CIBT ratkaisee sen yhteistyössä JAMS:in kanssa noudattaen JAMS:in kansainvälisiä sovittelusääntöjä, jotka ovat luettavissa JAMS:in verkkosivustolla osoitteessa http://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. JAMS:in ohjaama sovittelu voidaan käynnistää JAMS:in sääntöjen mukaisesti. Sovittelumenettelyn jälkeen JAMS tai kuluttaja voi viedä asian käsittelyyn Yhdysvaltain liittovaltion kauppakomissioon (U.S. Federal Trade Commission), jolla on Privacy Shield -periaatteita koskeva tutkinta- ja täytäntöönpanovalta CIBT:n suhteen. Joissain olosuhteissa kuluttajat voivat myös vedota sitovaan välimiesmenettelyyn epäillessään CIBT:n laiminlyöneen Privacy Shield -periaatteita.

Privacy Shield -periaatteiden vastaiset CIBT:n toimet kuuluvat Yhdysvaltain liittovaltion kauppakomission tutkinta- ja täytäntöönpanovallan piiriin.

Tietojen keruutavat

Voimme kerätä sinulta tietoja seuraavin tavoin:

 • Pyytäminen: Voimme kerätä sinulta tietoja pyytämällä niitä sinulta. CIBT kerää vain sellaisia tietoja, joita se tarvitsee tarjotakseen sinulle pyytämäsi palvelun.
 • Evästeet: CIBT käyttää evästeitä parantaakseen käyttökokemustasi verkkosivustollamme. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat tietokoneellesi, jotta sinut voidaan tunnistaa yksilöitynä käyttäjänä. Evästeiden avulla voimme myös seurata tilaasi tai sen edistymistä, kun pyydät meiltä palveluita tai tietoja. CIBT käyttää kolmansien osapuolten toteuttamia evästeitä erilaisissa tehtävissä, kuten tietojen analysoinnissa ja markkinoinnissa. Kolmansille osapuolille luovuttamamme tiedot ovat nimettömiä, eivätkä ne paljasta asiakkaisiimme liittyviä henkilökohtaisia tietoja. Näitä tietoja käytetään määrätyissä toiminnoissa, jotka edellyttävät laaja-alaisia käyttäjätilastoja ja jotka auttavat meitä parantamaan CIBT:n yleistä asiakaskokemusta. Voit halutessasi poistaa evästeet käytöstä tietokoneellasi tai voit manuaalisesti poistaa yhden tai kaikki evästeet tietokoneeltasi noudattamalla selaimen ohjeita. Jos poistat evästeet käytöstä tai jos poistat evästeet manuaalisesti, joidenkin verkkosivustolla nyt tai tulevaisuudessa olevien sivujen ja toimintojen käyttäminen tai niihin pääseminen voi kuitenkin vaikeutua. Me emme vastaa selainten jäljittämisen kieltosignaaleihin (”do not track”). Seuraamme kuitenkin asiaa koskevan lainsäädännön ja käytäntöjen kehittymistä ja tarkistamme jäljittämisen kieltostrategiaamme tarvittaessa.
 • Jäljitteet: Jäljite on verkkosivustolla oleva sähköinen tiedosto, jonka avulla voimme laskea ja tunnistaa sivulla vierailleita käyttäjiä. Voimme käyttää jäljitteitä muun muassa HTML-muotoisissa sähköpostiviesteissä määrittääksemme viestien vaikuttavuutta ja sitä, miten niihin reagoidaan, esimerkiksi jos saat meiltä sähköpostiviestin ja napsautat viestissä olevaa linkkiä vieraillaksesi verkkosivustolla. Sähköpostiviesteissä olevat jäljitteet voi yleensä estää poistamalla HTML-näytön käytöstä ja näyttämällä vain viestin tekstiosan.
 • WWW-palvelimen lokit: WWW-palvelimen lokit ovat toimintaa koskevia tietueita, joita luo selaimelle pyytämäsi verkkosivustot tarjoava tietokone. WWW-palvelimen loki voi esimerkiksi tallentaa hakusanan, jonka kirjoittamalla, tai linkin, jota napsauttamalla pääsit verkkosivustolle. WWW-palvelimen tietue voi tallentaa myös selaintasi koskevia tietoja, kuten IP-osoitteen ja evästeet, jotka palvelin on asettanut selaimeen.

Henkilötietojen suojaaminen

Luovuttamiesi henkilötietojen suojaaminen on CIBT:lle ensiarvoisen tärkeää. Tietojen välittämiseen internetissä liittyy aina tiettyjä riskejä. Pyrimme kuitenkin kaikin keinoin estämään sellaisten tietojen väärinkäytön, jotka saamme sinulta verkkosivustomme kautta. CIBT käyttää tietojen suojaamisessa Industry endorsed Transport Layer Security (TLS) -tietoturvateknologiaa. TLS on nykyään laajimmin käytetty turvallisuusprotokolla. Sitä hyödynnetään verkkoselaimissa ja muissa sovelluksissa, jotka edellyttävät tietojen turvallista siirtämistä verkon kautta. TLS-tekniikka takaa kaikkien tietojen turvallisen siirron, mukaan lukien henkilötietojen ja luottokorttitietojen. Tämän ansiosta CIBT:n asiakkaat voivat tuntea olonsa turvalliseksi käyttäessään verkkosivustoamme.

Tietojen poistaminen

Poistamme henkilötiedot yleensä 90 päivän kuluessa palvelun tarjoamisen päättymisestä; tarvittaessa säilytämme ja käytämme henkilötietoja kuitenkin lakisääteisten vaatimusten tai viranomaisten tarkastusvaatimusten täyttämiseksi, kiistojen ratkaisemiseksi ja sopimustensa täytäntöönpanemiseksi. Kun säilyttäminen ei ole enää tarpeellista, voimme tuhota tällaiset henkilötiedot harkintamme mukaan ilmoittamatta siitä sinulle.

Kieltäytyminen viestien vastaanottamisesta

Tarjoamme käyttäjille pyynnöstä mahdollisuuden kieltäytyä vastaanottamasta lähettämiämme viestejä. Jos haluat kieltäytyä vastaanottamasta viestejämme, ota sähköpostitse yhteyttä osoitteeseen [email protected] tai soita numeroon +358 9 3489 621

Yhteydenotto

Jos sinulla on kysyttävää tästä Tietosuojakäytännöstä, ota sähköpostitse yhteyttä osoitteeseen [email protected] tai soita numeroon +358 9 3489 621 voit myös ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Linkit muille verkkosivustoille

Tämä sivusto voi sisältää linkkejä muille sivustoille. CIBT ei vastaa tällaisten sivustojen tietosuojakäytännöistä tai sisällöstä. On suositeltavaa lukea tällaisten sivustojen tietosuojakäytännöt ennen tunnistettavissa olevien henkilötietojen toimittamista kolmansille osapuolille. Tätä Tietosuojakäytäntöä ei sovelleta tällaisen kolmannen osapuolten keräämiin tietoihin. Kolmannen osapuolen omistamalle verkkosivustolle ohjaavat linkit eivät tarkoita, että CIBT tukisi tai sponsoroisi kyseistä sivustoa, hyväksyisi sen tai olisi siihen yhteydessä tai kytköksissä ellei näin erikseen mainita.

Verkkosivusto voi sisältää sosiaalisen median toimintoja, kuten Facebookin Tykkää-painikkeen ja pienoisohjelmia, kuten ”Jaa tämä” -painikkeen tai interaktiivisia sivustolla toimivia pienohjelmia. Nämä toiminnot voivat kerätä IP-osoitteesi ja tiedon siitä, millä sivuston sivulla vierailet, ja asentaa evästeen toiminnon asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Sosiaalisen median toimintoja ja pienoisohjelmia voi isännöidä kolmas osapuoli tai niitä voidaan isännöidä suoraan verkkosivustolla. Käyttäessäsi näitä toimintoja sinuun sovelletaan sen yhtiön tietosuojakäytäntöjä, joka tarjoaa toiminnon.

Lapsia koskevat henkilötiedot

Emme tietoisesti kerää henkilötietoja alle 18-vuotiailta. Jos olet vanhempi tai huoltaja, älä anna lapsesi antaa henkilötietojaan ilman lupaasi.

Vastuuvapauslauseke

Pyrimme takaamaan tarjoamiemme tietojen oikeellisuuden. Viisumeita ja passeja koskevat vaatimukset muuttuvat kuitenkin jatkuvasti, ja tieto muutoksista saatetaan toimittaa meille viiveellä. Tästä syystä emme voi taata tietojen täydellistä virheettömyyttä kaikkina aikoina. Ilmoitetut käsittelyajat ja -maksut ovat vain viitteellisiä eikä niitä voida taata. Jos kohteen ilmoitetaan kuuluvan viisumivapauden piiriin, suosittelemme tämän tiedon tarkistamista lentöyhtiöltä ja asiaankuuluvalta suurlähetystöltä tai konsulaatilta. CIBT suosittelee, että matkustusviisumi hankitaan ennen matkalle lähtöä. Jos kohteen tiedoissa ilmoitetaan, että matkustusviisumit annetaan maahan saavuttaessa, suosittelemme aina, että tämä tieto vahvistetaan lentoyhtiöltä ja asiaankuuluvalta suurlähetystöltä tai konsulaatilta ennen matkalle lähtöä. Matkustusjärjestelyjä ei tule vahvistaa ennen viisumin tai passin myöntämistä, ellei kyseessä oleva konsulaatti tätä nimenomaisesti vaadi. Tällaisissa tapauksissa matkavarausten tulisi olla palautusoikeudellisia.

Jos ostat palveluita sivustoltamme, myyntiin sovelletaan toimitusehtojamme Käyttöehdot